Tìm hiểu về các loại van tim nhân tạo

Van cơ học

– Van bóng trong khung (Caged-ball = Starr – Edwards)

– Van một đĩa nghiêng (Single – titing – disk = Bjork – Shiley, Medtronic – Hall).

– Van hai đĩa nghiêng (Bileaflet – titing – disk = St. Jude Medical)

– Đặc điểm: dùng rất lâu, lỗ van rộng, nhưng gây tạo huyết khối.
Van sinh học

– Van dị ghép (heterograft = Carpentier – Edwards)

– Màng ngoài tim

– Đặc điểm: dùng ít lâu hơn, lỗ van nhỏ, nhưng tạo huyết khối rất ít.
Khám thực thể

– Bình thường: tiếng khô giòn, có thể có âm thổi nhẹ khi máu chảy qua (bình thường có khuynh độ nhỏ qua van).

– Bất thường: tiếng thổi trào ngược, không có tiếng đóng van cơ học.

Thuốc kháng đông với

Loại van

Mục tiêu kháng đông

Van bóng trong khung

INR 4.0 ® 4.9

Van một đĩa nghiêng

INR 3.0 ® 3.9

Van hai đĩa nghiêng

INR 2.5 ® 2.9

Van cơ học nguy cơ cao (nhiều van, biến cố thuyên tắc trước đó, ¯ EF, rung nhĩ, ­ nhĩ T lớn).

INR 3.0 ® 4.5

Van sinh học

? INR 2.0 – 3.0 x 2-3 tháng (trừ khi nguy cơ cao ® không hạn định)

Thủ thuật nhỏ (vd: nhổ răng)

thường có thể tiếp tục kháng đông

Thủ thuật lớn (vd: phẫu thuật)

Ngưng Warfafin trước phẫu thuật và bắt đầu dùng lại sau đó.

Thủ thuật lớn nhưng nguy cơ cao gây huyết khối thuyên tắc (vd: van bóng trong khung, van hai lá nhân tạo, có biến cố thuyên tắc mạch trước đó).

Trước mổ: ngưng Warfafin và bắt đầu heparin; 2-4 giờ trước mổ: ngưng haparin. Sau mổ: bắt đầu lại heparin và wafafin càng sớm càng tốt nếu có thể.

(N Engl J Med 335:407, 1996; Mayo Clin Proc 73: 665, 1998)
Dự phòng viêmnội tâm mạc
Biến chứng

– Huyết khối tại van (đặc biệt là với van bóng trong khung).

– Lấp mạch ( loại trừ viêm nội tâm mạc).

– Suy cấu trúc: van cơ học: hiếm, ngoại trừ Bjork- Shiley.

– Van nhân tạo: 30% bị suy yếu trong vòng 10-15 năm.

– Tán huyết ( đặc biệt là với van bóng trong khung).

– Rỉ cạnh van (loại trừ viêm nội tâm mạc).

Viêm nội tâm mạc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>